QLED 8K

Đỉnh Cao Công Nghệ TV

Model

AQN98Q900RBFXZA

Giá bán từ

2,298,990,000 VNĐ
 • Độ Phân Giải 8K Trên Màn Hình TV Cực Lớn
 • Công Nghệ Direct Full Array
 • Bộ Xử Lý Quantum Mạnh Mẽ
 • Chế Độ Hình Nền Ambient Mode
 • Trải Nghiệm Nhiều Hơn Với Bixby

Model

AQN82Q900RBFXZA

Giá bán từ

299,000,000 VNĐ
 • Độ Phân Giải 8K Trên Màn Hình TV Cực Lớn
 • Công Nghệ Direct Full Array
 • Bộ Xử Lý Quantum Mạnh Mẽ
 • Chế Độ Hình Nền Ambient Mode
 • Trải Nghiệm Nhiều Hơn Với Bixby

Model

AQN75Q900RBFXZA

Giá bán từ

199,000,000 VNĐ
 • Độ Phân Giải 8K Trên Màn Hình TV Cực Lớn
 • Công Nghệ Direct Full Array
 • Bộ Xử Lý Quantum Mạnh Mẽ
 • Chế Độ Hình Nền Ambient Mode
 • Trải Nghiệm Nhiều Hơn Với Bixby

Model

AQN65Q900RBFXZA

Giá bán từ

119,000,000 VNĐ
 • Độ Phân Giải 8K Trên Màn Hình TV Cực Lớn
 • Công Nghệ Direct Full Array
 • Bộ Xử Lý Quantum Mạnh Mẽ
 • Chế Độ Hình Nền Ambient Mode
 • Trải Nghiệm Nhiều Hơn Với Bixby