Tủ lạnh Side by side Food show case

Thực Phẩm Tươi Ngon Hoàn Hảo

Xem ngay
Miễn phí vận chuyển và lắp đặt
 • 680L

Giá Niêm Yết

25,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,660,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

24,240,000 VNĐ
 • # Quà Máy ép trái cây Elmich JEE-1853

Trả góp

3,021,667 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ SpaceMax™ mở rộng không gian dự trữ

Đảm bảo nhiệt độ đồng đều tại mọi vị trí

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt
 • 680L

Giá Niêm Yết

23,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,820,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

22,080,000 VNĐ
 • # Quà Máy ép trái cây Elmich JEE-1853

Trả góp

2,788,333 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ SpaceMax™ mở rộng không gian dự trữ

Đảm bảo nhiệt độ đồng đều tại mọi vị trí

Tiết kiệm tối ưu điện năng với Digital Inverter

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 554L

Giá Niêm Yết

22,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

2,890,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

20,010,000 VNĐ

Trả góp

2,334,500 VNĐ

x 6 tháng


Luồng khí lạnh đa chiều duy trì độ ẩm

Công nghệ không đóng tuyết hiện đại

Ngăn chứa lớn đựng nhiều thực phẩm hơn

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 514L

Giá Niêm Yết

19,990,000 VNĐ

Tiết Kiệm

400,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,590,000 VNĐ

Trả góp

2,285,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 464L

Giá Niêm Yết

19,690,000 VNĐ

Tiết Kiệm

280,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,410,000 VNĐ

Trả góp

2,264,500 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 594L

Giá Niêm Yết

19,790,000 VNĐ

Tiết Kiệm

460,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,330,000 VNĐ

Trả góp

2,255,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 458L

Giá Niêm Yết

19,390,000 VNĐ

Tiết Kiệm

930,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

18,460,000 VNĐ

Trả góp

2,153,667 VNĐ

x 6 tháng


Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

Thiết kế nội thất tối ưu tăng không gian lưu trữ

Ngăn lấy nước ngoài tiện lợi

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 464L

Giá Niêm Yết

18,942,000 VNĐ

Tiết Kiệm

902,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

18,040,000 VNĐ

Trả góp

2,104,667 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 424L

Giá Niêm Yết

17,490,000 VNĐ

Tiết Kiệm

160,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

17,330,000 VNĐ

Trả góp

2,021,833 VNĐ

x 6 tháng


Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

Thiết kế nội thất tối ưu tăng không gian lưu trữ

Ngăn lấy nước ngoài tiện lợi

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 453L

Giá Niêm Yết

17,997,000 VNĐ

Tiết Kiệm

857,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

17,140,000 VNĐ

Trả góp

1,999,667 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 454L

Giá Niêm Yết

16,690,000 VNĐ

Tiết Kiệm

420,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

16,270,000 VNĐ

Trả góp

1,898,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 394L

Giá Niêm Yết

16,891,000 VNĐ

Tiết Kiệm

961,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,930,000 VNĐ

Trả góp

1,858,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 397L

Giá Niêm Yết

16,579,500 VNĐ

Tiết Kiệm

789,500 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,790,000 VNĐ

Trả góp

1,842,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 394L

Giá Niêm Yết

16,212,000 VNĐ

Tiết Kiệm

772,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,440,000 VNĐ

Trả góp

1,801,333 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 375L

Giá Niêm Yết

15,791,000 VNĐ

Tiết Kiệm

941,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

14,850,000 VNĐ

Trả góp

1,732,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 307L

Giá Niêm Yết

14,691,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,201,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

13,490,000 VNĐ

Trả góp

1,573,833 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 375L

Giá Niêm Yết

13,400,000 VNĐ

Tiết Kiệm

640,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

12,760,000 VNĐ

Trả góp

1,488,667 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 276L

Giá Niêm Yết

13,190,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,250,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,940,000 VNĐ

Trả góp

1,393,000 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 307L

Giá Niêm Yết

13,190,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,270,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,920,000 VNĐ

Trả góp

1,390,667 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 377L

Giá Niêm Yết

12,090,000 VNĐ

Tiết Kiệm

270,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,820,000 VNĐ

Trả góp

1,379,000 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 310L

Giá Niêm Yết

11,990,000 VNĐ

Tiết Kiệm

780,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,210,000 VNĐ

Trả góp

1,307,833 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 327L

Giá Niêm Yết

11,487,000 VNĐ

Tiết Kiệm

547,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,940,000 VNĐ

Trả góp

1,276,333 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 330L

Giá Niêm Yết

11,100,000 VNĐ

Tiết Kiệm

530,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,570,000 VNĐ

Trả góp

1,233,167 VNĐ

x 6 tháng


2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Làm đá và làm lạnh nhanh

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 308L

Giá Niêm Yết

10,790,000 VNĐ

Tiết Kiệm

630,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,160,000 VNĐ

Trả góp

1,185,333 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 276L

Giá Niêm Yết

11,590,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,600,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,990,000 VNĐ

Trả góp

1,165,500 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 280L

Giá Niêm Yết

10,490,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,430,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,060,000 VNĐ

Trả góp

1,057,000 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

Sản phẩm đã chọn gần đây