Tủ lạnh Side by side Food show case

Thực Phẩm Tươi Ngon Hoàn Hảo

Xem ngay
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 636L

Giá Niêm Yết

63,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

12,560,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

51,340,000 VNĐ

Trả góp

5,989,667 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™

Giữ lạnh tối ưu, hiệu quả

Dễ dàng tìm thấy món ngon yêu thích

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 656L

Giá Niêm Yết

45,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

7,590,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

38,310,000 VNĐ

Trả góp

4,469,500 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling

Giữ lạnh tối ưu, hiệu quả

Dễ dàng tìm thấy món ngon yêu thích

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 636L

Giá Niêm Yết

49,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

13,410,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

36,490,000 VNĐ

Trả góp

4,257,167 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus

Giữ lạnh tối ưu, hiệu quả

Công nghệ Digital Inverter

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 571L

Giá Niêm Yết

38,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

3,420,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

35,480,000 VNĐ

Trả góp

4,139,333 VNĐ

x 6 tháng


Tay cầm trợ lực cho thiết kế đầy phong cách

Đèn LED phong cách giúp tiết kiệm năng lượng

Tạm biệt khay làm đá truyền thống

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 636L

Giá Niêm Yết

39,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

7,020,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

32,880,000 VNĐ

Trả góp

3,836,000 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện năng

Giữ lạnh tối ưu, hiệu quả

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 571L

Giá Niêm Yết

37,901,000 VNĐ

Tiết Kiệm

6,501,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

31,400,000 VNĐ

Trả góp

3,663,333 VNĐ

x 6 tháng


Đa luồng khí

Hệ thống làm lạnh kép

Bảo quản thức ăn lâu, tiết kiệm điện năng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 571L

Giá Niêm Yết

32,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

2,900,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

30,000,000 VNĐ

Trả góp

3,500,000 VNĐ

x 6 tháng


Tay cầm trợ lực cho thiết kế đầy phong cách

Đèn LED phong cách giúp tiết kiệm năng lượng

Tạm biệt khay làm đá truyền thống

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 656L

Giá Niêm Yết

35,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

9,070,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

26,830,000 VNĐ

Trả góp

3,130,167 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™

Công nghệ Digital Inverter vận hành bền bỉ, ít tiếng ồn

Giữ lạnh hiệu quả

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 514L

Giá Niêm Yết

19,990,000 VNĐ

Tiết Kiệm

400,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,590,000 VNĐ

Trả góp

2,285,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 464L

Giá Niêm Yết

19,690,000 VNĐ

Tiết Kiệm

280,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,410,000 VNĐ

Trả góp

2,264,500 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 594L

Giá Niêm Yết

19,790,000 VNĐ

Tiết Kiệm

460,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,330,000 VNĐ

Trả góp

2,255,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 464L

Giá Niêm Yết

18,942,000 VNĐ

Tiết Kiệm

902,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

18,040,000 VNĐ

Trả góp

2,104,667 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 453L

Giá Niêm Yết

17,997,000 VNĐ

Tiết Kiệm

857,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

17,140,000 VNĐ

Trả góp

1,999,667 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 454L

Giá Niêm Yết

16,690,000 VNĐ

Tiết Kiệm

420,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

16,270,000 VNĐ

Trả góp

1,898,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 394L

Giá Niêm Yết

16,891,000 VNĐ

Tiết Kiệm

961,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,930,000 VNĐ

Trả góp

1,858,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 397L

Giá Niêm Yết

16,579,500 VNĐ

Tiết Kiệm

789,500 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,790,000 VNĐ

Trả góp

1,842,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 394L

Giá Niêm Yết

16,212,000 VNĐ

Tiết Kiệm

772,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,440,000 VNĐ

Trả góp

1,801,333 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 375L

Giá Niêm Yết

15,791,000 VNĐ

Tiết Kiệm

941,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

14,850,000 VNĐ

Trả góp

1,732,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 375L

Giá Niêm Yết

13,400,000 VNĐ

Tiết Kiệm

640,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

12,760,000 VNĐ

Trả góp

1,488,667 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 377L

Giá Niêm Yết

12,090,000 VNĐ

Tiết Kiệm

270,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,820,000 VNĐ

Trả góp

1,379,000 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 327L

Giá Niêm Yết

11,487,000 VNĐ

Tiết Kiệm

547,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,940,000 VNĐ

Trả góp

1,276,333 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 330L

Giá Niêm Yết

11,100,000 VNĐ

Tiết Kiệm

530,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,570,000 VNĐ

Trả góp

1,233,167 VNĐ

x 6 tháng


2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Làm đá và làm lạnh nhanh

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 308L

Giá Niêm Yết

10,790,000 VNĐ

Tiết Kiệm

630,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,160,000 VNĐ

Trả góp

1,185,333 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 308L

Giá Niêm Yết

10,300,000 VNĐ

Tiết Kiệm

460,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,840,000 VNĐ

Trả góp

1,148,000 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

Sản phẩm đã chọn gần đây