Tủ lạnh Side by side Food show case

Thực Phẩm Tươi Ngon Hoàn Hảo

Xem ngay
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 394L

Giá Niêm Yết

16,891,000 VNĐ

Tiết Kiệm

961,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,930,000 VNĐ

Trả góp

1,858,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 397L

Giá Niêm Yết

16,579,500 VNĐ

Tiết Kiệm

789,500 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,790,000 VNĐ

Trả góp

1,842,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 394L

Giá Niêm Yết

16,212,000 VNĐ

Tiết Kiệm

772,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,440,000 VNĐ

Trả góp

1,801,333 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 375L

Giá Niêm Yết

15,791,000 VNĐ

Tiết Kiệm

941,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

14,850,000 VNĐ

Trả góp

1,732,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 375L

Giá Niêm Yết

13,400,000 VNĐ

Tiết Kiệm

640,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

12,760,000 VNĐ

Trả góp

1,488,667 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 377L

Giá Niêm Yết

12,090,000 VNĐ

Tiết Kiệm

270,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,820,000 VNĐ

Trả góp

1,379,000 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

Sản phẩm đã chọn gần đây