Tủ lạnh Side by side Food show case

Thực Phẩm Tươi Ngon Hoàn Hảo

Xem ngay
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 514L

Giá Niêm Yết

19,990,000 VNĐ

Tiết Kiệm

400,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,590,000 VNĐ

Trả góp

2,285,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 464L

Giá Niêm Yết

19,690,000 VNĐ

Tiết Kiệm

280,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,410,000 VNĐ

Trả góp

2,264,500 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 594L

Giá Niêm Yết

19,790,000 VNĐ

Tiết Kiệm

460,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,330,000 VNĐ

Trả góp

2,255,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 458L

Giá Niêm Yết

19,390,000 VNĐ

Tiết Kiệm

930,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

18,460,000 VNĐ

Trả góp

2,153,667 VNĐ

x 6 tháng


Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

Thiết kế nội thất tối ưu tăng không gian lưu trữ

Ngăn lấy nước ngoài tiện lợi

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 464L

Giá Niêm Yết

18,942,000 VNĐ

Tiết Kiệm

902,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

18,040,000 VNĐ

Trả góp

2,104,667 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 453L

Giá Niêm Yết

17,997,000 VNĐ

Tiết Kiệm

857,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

17,140,000 VNĐ

Trả góp

1,999,667 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 454L

Giá Niêm Yết

16,690,000 VNĐ

Tiết Kiệm

420,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

16,270,000 VNĐ

Trả góp

1,898,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 394L

Giá Niêm Yết

16,891,000 VNĐ

Tiết Kiệm

961,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,930,000 VNĐ

Trả góp

1,858,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 397L

Giá Niêm Yết

16,579,500 VNĐ

Tiết Kiệm

789,500 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,790,000 VNĐ

Trả góp

1,842,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 394L

Giá Niêm Yết

16,212,000 VNĐ

Tiết Kiệm

772,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,440,000 VNĐ

Trả góp

1,801,333 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 375L

Giá Niêm Yết

15,791,000 VNĐ

Tiết Kiệm

941,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

14,850,000 VNĐ

Trả góp

1,732,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 375L

Giá Niêm Yết

13,400,000 VNĐ

Tiết Kiệm

640,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

12,760,000 VNĐ

Trả góp

1,488,667 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 377L

Giá Niêm Yết

12,090,000 VNĐ

Tiết Kiệm

270,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,820,000 VNĐ

Trả góp

1,379,000 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 327L

Giá Niêm Yết

11,487,000 VNĐ

Tiết Kiệm

547,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,940,000 VNĐ

Trả góp

1,276,333 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 330L

Giá Niêm Yết

11,100,000 VNĐ

Tiết Kiệm

530,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,570,000 VNĐ

Trả góp

1,233,167 VNĐ

x 6 tháng


2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Làm đá và làm lạnh nhanh

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 308L

Giá Niêm Yết

10,790,000 VNĐ

Tiết Kiệm

630,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,160,000 VNĐ

Trả góp

1,185,333 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

Thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 308L

Giá Niêm Yết

10,300,000 VNĐ

Tiết Kiệm

460,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,840,000 VNĐ

Trả góp

1,148,000 VNĐ

x 6 tháng


Hai dàn lạnh độc lập ngăn lẫn mùi giữ thực phẩm tươi ngon

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

5 chế độ linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu

 • 308L

Giá Niêm Yết

9,990,000 VNĐ

Tiết Kiệm

820,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,170,000 VNĐ

Trả góp

1,165,500 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Twin Cooling Plus™ hai dàn lạnh độc lập

Linh hoạt chuyển đổi 5 chế độ theo nhu cầu sử dụng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 256L

Giá Niêm Yết

9,856,000 VNĐ

Tiết Kiệm

896,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

8,960,000 VNĐ

Trả góp

1,045,333 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm Power Cooling giữ thực phẩm tươi ngon không bị đóng đá.

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện năng.

Tấm giữ nhiệt ngăn đông lên đến 8 giờ khi bị mất điện.

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 264L

Giá Niêm Yết

8,690,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,490,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

7,200,000 VNĐ

Trả góp

840,000 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone giữ thực phẩm tươi ngon không bị đóng đá.

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện năng.

Tấm giữ nhiệt ngăn đông lên đến 8 giờ khi bị mất điện.

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 243L

Giá Niêm Yết

8,091,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,171,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

6,920,000 VNĐ

Trả góp

807,333 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone giữ thực phẩm tươi ngon không bị đóng đá.

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện năng.

Tấm giữ nhiệt ngăn đông lên đến 8 giờ khi bị mất điện.

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 243L

Giá Niêm Yết

7,590,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,090,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

6,500,000 VNĐ

Trả góp

758,333 VNĐ

x 6 tháng


Hiệu suất bền bỉ

Ngăn giữ ẩm tối ưu

Khử mùi với than hoạt tính

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 216L

Giá Niêm Yết

7,590,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,430,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

6,160,000 VNĐ

Trả góp

718,667 VNĐ

x 6 tháng


Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện năng.

Tấm giữ nhiệt Cool Pack duy trì nhiệt độ cần thiết khi mất điện lên đến 12 tiếng

Ngăn rau củ quả tăng cường độ ẩm cho thức ăn luôn tươi ngon

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
 • 216L

Giá Niêm Yết

6,590,000 VNĐ

Tiết Kiệm

990,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

5,600,000 VNĐ

Trả góp

653,333 VNĐ

x 6 tháng


Duy trì độ ẩm đồng đều tại khắp các ngăn

Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ

Miếng đệm kháng khuẩn, chống nấm mốc

Sản phẩm đã chọn gần đây