Tủ lạnh Side by side Food show case

Thực Phẩm Tươi Ngon Hoàn Hảo

Xem ngay
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 424L

Giá Niêm Yết

17,490,000 VNĐ

Tiết Kiệm

160,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

17,330,000 VNĐ

Trả góp

2,021,833 VNĐ

x 6 tháng


Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

Thiết kế nội thất tối ưu tăng không gian lưu trữ

Ngăn lấy nước ngoài tiện lợi

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 307L

Giá Niêm Yết

14,691,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,201,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

13,490,000 VNĐ

Trả góp

1,573,833 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 276L

Giá Niêm Yết

13,190,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,250,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,940,000 VNĐ

Trả góp

1,393,000 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 307L

Giá Niêm Yết

13,190,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,270,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,920,000 VNĐ

Trả góp

1,390,667 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 310L

Giá Niêm Yết

11,990,000 VNĐ

Tiết Kiệm

780,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,210,000 VNĐ

Trả góp

1,307,833 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 276L

Giá Niêm Yết

11,590,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,600,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,990,000 VNĐ

Trả góp

1,165,500 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT
  • 280L

Giá Niêm Yết

10,490,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,430,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,060,000 VNĐ

Trả góp

1,057,000 VNĐ

x 6 tháng


Ngăn đông mềm giữ trọn vị tươi ngon

Không gian lưu trữ rộng hơn

Thiết kế đương đại đẳng cấp Châu Âu

Sản phẩm đã chọn gần đây