Cửa ngang

Công Nghệ Ecobubble Đánh Bật Mọi Vết Bẩn, Bảo Vệ Sợi Vải

Xem ngay
 • 21kg

Giá Niêm Yết

22,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

3,970,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

18,930,000 VNĐ

Trả góp

2,208,500 VNĐ

x 6 tháng


Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

Wobble giặt sạch hoàn hảo, chống xoắn rối

Khay giặt tay kết hợp xử lý sơ quần áo

 • 10.5kg

Giá Niêm Yết

22,690,000 VNĐ

Tiết Kiệm

4,930,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

17,760,000 VNĐ

Trả góp

2,072,000 VNĐ

x 6 tháng


Ecobubble đánh bật mọi vết bẩn, bảo vệ sợi vải

Cửa phụ Adddoor thêm áo quần, bất kỳ lúc nào

Giặt hơi nước loại bỏ 99,9% vi khuẩn và ngừa dị ứng

 • 8.5kg

Giá Niêm Yết

22,790,000 VNĐ

Tiết Kiệm

5,130,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

17,660,000 VNĐ

Trả góp

2,060,333 VNĐ

x 6 tháng


Ecobubble đánh bật mọi vết bẩn, bảo vệ sợi vải

Cửa phụ Adddoor thêm áo quần, bất kỳ lúc nào

Giặt hơi nước loại bỏ 99,9% vi khuẩn và ngừa dị ứng

 • 9kg

Giá Niêm Yết

17,818,500 VNĐ

Tiết Kiệm

848,500 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

16,970,000 VNĐ

Trả góp

1,979,833 VNĐ

x 6 tháng


Ecobubble đánh bật mọi vết bẩn, bảo vệ sợi vải

Giặt hơi nước loại bỏ 99,9% vi khuẩn và ngừa dị ứng

Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

 • 9kg

Giá Niêm Yết

17,713,500 VNĐ

Tiết Kiệm

843,500 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

16,870,000 VNĐ

Trả góp

1,968,167 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ Ecobubble tiết kiệm năng lượng, bảo vệ sợi vải

Cửa phụ AddDoor thêm áo quần, bất kỳ lúc nào

Giặt hơi nước loại bỏ 99,9% vi khuẩn và ngừa dị ứng

 • 9kg

Giá Niêm Yết

17,713,500 VNĐ

Tiết Kiệm

843,500 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

16,870,000 VNĐ

Trả góp

1,968,167 VNĐ

x 6 tháng


Ecobubble đánh bật mọi vết bẩn, bảo vệ sợi vải

Cửa phụ Adddoor thêm áo quần, bất kỳ lúc nào

Giặt hơi nước loại bỏ 99,9% vi khuẩn và ngừa dị ứng

 • 18kg

Giá Niêm Yết

19,900,000 VNĐ

Tiết Kiệm

3,140,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

16,760,000 VNĐ

Trả góp

1,955,333 VNĐ

x 6 tháng


Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

Wobble giặt sạch hoàn hảo, chống xoắn rối

Khay giặt tay kết hợp xử lý sơ quần áo

 • 8kg

Giá Niêm Yết

16,674,000 VNĐ

Tiết Kiệm

794,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,880,000 VNĐ

Trả góp

1,852,667 VNĐ

x 6 tháng


Thêm đồ khi đang giặt với Add Door

Công nghệ Eco Bubble giặt sạch tối ưu

Smart Check chẩn đoán lỗi tự động

 • 16kg

Giá Niêm Yết

18,790,000 VNĐ

Tiết Kiệm

3,200,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

15,590,000 VNĐ

Trả góp

1,818,833 VNĐ

x 6 tháng


Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

Wobble giặt sạch hoàn hảo, chống xoắn rối

Khay giặt tay kết hợp xử lý sơ quần áo

 • 9kg

Giá Niêm Yết

17,991,000 VNĐ

Tiết Kiệm

3,721,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

14,270,000 VNĐ

Trả góp

1,664,833 VNĐ

x 6 tháng


Cửa pha lê trong suốt sang trọng

Giặt nhanh tiết kiệm thời gian

Giảm tiếng ồn và độ rung

 • 14kg

Giá Niêm Yết

16,490,000 VNĐ

Tiết Kiệm

2,810,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

13,680,000 VNĐ

Trả góp

1,596,000 VNĐ

x 6 tháng


Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

Wobble giặt sạch hoàn hảo, chống xoắn rối

Khay giặt tay kết hợp xử lý sơ quần áo

 • 8.5kg

Giá Niêm Yết

17,991,000 VNĐ

Tiết Kiệm

5,201,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

12,790,000 VNĐ

Trả góp

1,492,167 VNĐ

x 6 tháng


 • 9kg

Giá Niêm Yết

18,490,000 VNĐ

Tiết Kiệm

7,050,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,440,000 VNĐ

Trả góp

1,334,667 VNĐ

x 6 tháng


Ecobubble đánh bật mọi vết bẩn, bảo vệ sợi vải

Cửa phụ Adddoor thêm áo quần, bất kỳ lúc nào

Giặt hơi nước loại bỏ 99,9% vi khuẩn và ngừa dị ứng

 • 12kg

Giá Niêm Yết

12,990,000 VNĐ

Tiết Kiệm

2,020,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,970,000 VNĐ

Trả góp

1,279,833 VNĐ

x 6 tháng


Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

Wobble giặt sạch hoàn hảo, chống xoắn rối

Khay giặt tay kết hợp xử lý sơ quần áo

 • 8.5kg

Giá Niêm Yết

15,990,000 VNĐ

Tiết Kiệm

5,420,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

10,570,000 VNĐ

Trả góp

1,233,167 VNĐ

x 6 tháng


 • 9kg

Giá Niêm Yết

15,590,000 VNĐ

Tiết Kiệm

6,020,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,570,000 VNĐ

Trả góp

1,116,500 VNĐ

x 6 tháng


Ecobubble đánh bật mọi vết bẩn, bảo vệ sợi vải

Giặt hơi nước loại bỏ 99,9% vi khuẩn và ngừa dị ứng

Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

 • 10kg

Giá Niêm Yết

10,490,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,740,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

8,750,000 VNĐ

Trả góp

1,020,833 VNĐ

x 6 tháng


Công nghệ giặt tay kết hợp

Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser hạn chế tối đa cặn bột giặt

Công nghệ giặt Wobble Giặt sạch hoàn hảo, chống xoắn rối

 • 10kg

Giá Niêm Yết

9,290,000 VNĐ

Tiết Kiệm

710,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

8,580,000 VNĐ

Trả góp

1,001,000 VNĐ

x 6 tháng


Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

Wobble giặt sạch hoàn hảo, chống xoắn rối

Khay giặt tay kết hợp xử lý sơ quần áo

 • 10kg

Giá Niêm Yết

8,890,000 VNĐ

Tiết Kiệm

480,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

8,410,000 VNĐ

Trả góp

981,167 VNĐ

x 6 tháng


Động cơ Digital Inverter bền bỉ, tiết kiệm năng lượng

Wobble giặt sạch hoàn hảo, chống xoắn rối

Khay giặt tay kết hợp xử lý sơ quần áo

Sản phẩm đã chọn gần đây