Portable

Thưởng thức trầm âm sâu hơn và âm thanh phong phú hơn

Xem ngay
 • Bluetooth, USB , 510W

Giá Niêm Yết

19,850,000 VNĐ

Tiết Kiệm

950,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

18,900,000 VNĐ

Trả góp

2,205,000 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, USB , 450W

Giá Niêm Yết

14,600,000 VNĐ

Tiết Kiệm

700,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

13,900,000 VNĐ

Trả góp

1,621,667 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, USB , 200W

Giá Niêm Yết

14,600,000 VNĐ

Tiết Kiệm

700,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

13,900,000 VNĐ

Trả góp

1,621,667 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, 24 hrs , 2x30W

Giá Niêm Yết

10,400,000 VNĐ

Tiết Kiệm

500,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

9,900,000 VNĐ

Trả góp

1,155,000 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, USB , 300W

Giá Niêm Yết

9,350,000 VNĐ

Tiết Kiệm

450,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

8,900,000 VNĐ

Trả góp

1,038,333 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone Wireless over-ear, Bluetooth, 15h

Giá Niêm Yết

7,130,000 VNĐ

Tiết Kiệm

340,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

6,790,000 VNĐ

Trả góp

792,167 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, 6 hrs , 2x3W

Giá Niêm Yết

6,830,000 VNĐ

Tiết Kiệm

330,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

6,500,000 VNĐ

Trả góp

758,333 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, 15 hrs , 2x20W

Giá Niêm Yết

6,600,000 VNĐ

Tiết Kiệm

310,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

6,290,000 VNĐ

Trả góp

733,833 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone Wireless over-ear, 20h

Giá Niêm Yết

6,040,000 VNĐ

Tiết Kiệm

290,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

5,750,000 VNĐ

Trả góp

670,833 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone Wireless over-ear, Bluetooth, 20h

Giá Niêm Yết

5,450,000 VNĐ

Tiết Kiệm

260,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

5,190,000 VNĐ

Trả góp

605,500 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, 12 hrs , 20W

Giá Niêm Yết

4,940,000 VNĐ

Tiết Kiệm

240,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

4,700,000 VNĐ

Trả góp

548,333 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone Wireless over-ear, Bluetooth, 20h

Giá Niêm Yết

4,710,000 VNĐ

Tiết Kiệm

220,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

4,490,000 VNĐ

Trả góp

523,833 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone Wireless over-ear, Bluetooth, 20h

Giá Niêm Yết

4,710,000 VNĐ

Tiết Kiệm

220,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

4,490,000 VNĐ

Trả góp

523,833 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, USB , 30W

Giá Niêm Yết

4,100,000 VNĐ

Tiết Kiệm

200,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

3,900,000 VNĐ

Trả góp

455,000 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, 12 hrs , 2x8W

Giá Niêm Yết

2,820,000 VNĐ

Tiết Kiệm

130,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

2,690,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, 12 hrs , 2x5W

Giá Niêm Yết

2,610,000 VNĐ

Tiết Kiệm

120,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

2,490,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone In-Ear, 8h

Giá Niêm Yết

2,300,000 VNĐ

Tiết Kiệm

110,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

2,190,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone On-ear , Jack type 3.5 mm

Giá Niêm Yết

1,670,000 VNĐ

Tiết Kiệm

80,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

1,590,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, 10 hrs , 3.3W

Giá Niêm Yết

1,660,000 VNĐ

Tiết Kiệm

80,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

1,580,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone In-Ear , 6h

Giá Niêm Yết

1,560,000 VNĐ

Tiết Kiệm

70,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

1,490,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone Behind-the-ear 1-Button Remote/ Mic

Giá Niêm Yết

1,460,000 VNĐ

Tiết Kiệm

70,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

1,390,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone In-Ear, 8h

Giá Niêm Yết

1,460,000 VNĐ

Tiết Kiệm

70,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

1,390,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Bluetooth, 5 hrs , 3W

Giá Niêm Yết

1,000,000 VNĐ

Tiết Kiệm

50,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

950,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone In-Ear, 1-Button Remote/ Mic

Giá Niêm Yết

930,000 VNĐ

Tiết Kiệm

40,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

890,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone On-ear , Jack type 3.5 mm

Giá Niêm Yết

830,000 VNĐ

Tiết Kiệm

40,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

790,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone Behind-the-ear Jack type 3.5 mm

Giá Niêm Yết

720,000 VNĐ

Tiết Kiệm

30,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

690,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone In-Ear Jack type 3.5 mm

Giá Niêm Yết

720,000 VNĐ

Tiết Kiệm

30,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

690,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone In-Ear, 8h

Giá Niêm Yết

510,000 VNĐ

Tiết Kiệm

20,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

490,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone Behind-the-ear Jack type 3.5 mm

Giá Niêm Yết

510,000 VNĐ

Tiết Kiệm

20,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

490,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


 • Headphone In-Ear, Jack type 3.5 mm

Giá Niêm Yết

410,000 VNĐ

Tiết Kiệm

20,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

390,000 VNĐ

Trả góp

0 VNĐ

x 6 tháng


Sản phẩm đã chọn gần đây