• 24.000BTU/h

Giá Niêm Yết

25,727,000 VNĐ

Tiết Kiệm

2,947,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

22,780,000 VNĐ

Trả góp

2,657,667 VNĐ

x 6 tháng


Chế độ Wind-Free làm lạnh không gió buốt

Máy nén Digital Inverter 8 cực tiết kiệm điện tối ưu

Bộ lọc Filter/3 Care-Filter lọc bụi, virus và chất gây dị ứng

  • 24.000BTU/h

Giá Niêm Yết

21,809,000 VNĐ

Tiết Kiệm

2,199,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,610,000 VNĐ

Trả góp

2,287,833 VNĐ

x 6 tháng


Máy nén Digital Inverter 8 cực tiết kiệm điện tối ưu

Bộ lọc Easy Filter lọc bụi, virus và chất gây dị ứng

Thiết kế tam diện lan tỏa hơi mát ra xa

  • 18.000BTU/h

Giá Niêm Yết

19,363,000 VNĐ

Tiết Kiệm

243,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,120,000 VNĐ

Trả góp

2,230,667 VNĐ

x 6 tháng


Chế độ Wind-Free làm lạnh không gió buốt

Máy nén Digital Inverter 8 cực tiết kiệm điện tối ưu

Bộ lọc Filter/3 Care-Filter lọc bụi, virus và chất gây dị ứng

  • 18.000BTU/h

Giá Niêm Yết

15,445,000 VNĐ

Tiết Kiệm

1,555,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

13,890,000 VNĐ

Trả góp

1,620,500 VNĐ

x 6 tháng


Máy nén Digital Inverter 8 cực tiết kiệm điện tối ưu

Bộ lọc Easy Filter lọc bụi, virus và chất gây dị ứng

Thiết kế tam diện lan tỏa hơi mát ra xa

Sản phẩm đã chọn gần đây