• 24.000BTU/h

Giá Niêm Yết

25,727,000 VNĐ

Tiết Kiệm

2,947,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

22,780,000 VNĐ

Trả góp

2,657,667 VNĐ

x 6 tháng


Chế độ Wind-Free làm lạnh không gió buốt

Máy nén Digital Inverter 8 cực tiết kiệm điện tối ưu

Bộ lọc Filter/3 Care-Filter lọc bụi, virus và chất gây dị ứng

  • 18.000BTU/h

Giá Niêm Yết

19,363,000 VNĐ

Tiết Kiệm

243,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

19,120,000 VNĐ

Trả góp

2,230,667 VNĐ

x 6 tháng


Chế độ Wind-Free làm lạnh không gió buốt

Máy nén Digital Inverter 8 cực tiết kiệm điện tối ưu

Bộ lọc Filter/3 Care-Filter lọc bụi, virus và chất gây dị ứng

  • 12.000BTU/h

Giá Niêm Yết

14,118,000 VNĐ

Tiết Kiệm

428,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

13,690,000 VNĐ

Trả góp

1,597,167 VNĐ

x 6 tháng


Chế độ Wind-Free làm lạnh không gió buốt

Máy nén Digital Inverter 8 cực tiết kiệm điện tối ưu

Bộ lọc Filter/3 Care-Filter lọc bụi, virus và chất gây dị ứng

  • 9.000BTU/h

Giá Niêm Yết

12,012,000 VNĐ

Tiết Kiệm

572,000 VNĐ

Giá Khuyến Mãi

11,440,000 VNĐ

Trả góp

1,334,667 VNĐ

x 6 tháng


Chế độ Wind-Free làm lạnh không gió buốt

Máy nén Digital Inverter 8 cực tiết kiệm điện tối ưu

Bộ lọc Filter/3 Care-Filter lọc bụi, virus và chất gây dị ứng

Sản phẩm đã chọn gần đây